سایت فروشگاهی

طراحی UI/UX فروشگاه هایجیا

فروشگاه آرایشی بهداشتی هایجیا نیاز به یک طراحی ساده و مینیمال جهت دسترسی راحت تر کاربران برای جستجوی محصولات و خرید بی دغدغه تر داشتن .

این نیاز نیز توسط تیم تند تر برای این مجموعه رفع گردید .

نمونه کار های تیم تندتر

Related projects