تندتری عزیز سلام ، خوشحالیم که داری به تیم ما ملحق میشی